KINDEREN
ZO VROEG
MOGELIJK LATEN
KENNISMAKEN
MET SPORT,
CULTUUR EN EEN GEZONDE LEEFSTIJL.

Welkom bij Sport4kids!

Sport4kids is een sportadviesbureau dat als hoofddoel heeft het bevorderen en stimuleren van het sporten en bewegen door kinderen. Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan het stimuleren van culturele activiteiten en gezonde leefstijl.